برچسب: مریم کشکولی‌نیا

معرفی هیات انتخاب آثار پویانمایی 0

معرفی هیات انتخاب آثار پویانمایی

معرفی هیات انتخاب آثار پویانمایی بخش ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. اعضای هیات انتخاب آثار پویانمایی بخش ملی جشنواره سی‌ و چهارم فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. حسین ضیائی، مریم کشکولی‌نیا و امید...